Ustalaşma Denemeleri: Optimum Bonus Birikimi Stratejileri

Elektronik reklamcılık ve pazarlama dünyasında Test Incentive Released, etkisini sürekli olarak geliştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için bilgi analitiğinden yararlanır. Bireysel alışkanlıkların değerlendirilmesiyle hizmetler, Test Ödülü tekliflerini ayarlayarak bunların hedef pazara yansımasını sağlayabilir. Bu veriye dayalı strateji, basit modifikasyonun